รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

preview image
     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน รฟม. โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. ผู้รับจ้างโครงการรถไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 156 คน
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image