ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซื้อระบบที่จอดรถจักรยานยนต์พร้อมติดตั้ง บริเวณ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพาน ใหม่ - คูคต