slide image
slide image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน

10 ม.ค. 67
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งทางการบริหาร
01 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครงาน
15 ม.ค. 66
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบข้อเขียน และตรวจสอบคุณสมบัติ
01 ม.ค. 66
ข้อปฏิบัติในการรายงานตัว
ดูทั้งหมด

ประกาศ รฟม.

03 ม.ค. 67
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การกําหนดค่าตอบแทนการเชื่อมตอบสถานีรถไฟฟ้าทางเดินคนโดยสารหรือทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้ากับอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นสําหรับปี พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2571
10 ม.ค. 66
ประกาศ รฟม. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566
01 ก.ค. 65
ประกาศ รฟม. เรื่อง การให้เช่าและ/หรือเช่าบริหารพื้นที่ตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
25 พ.ค. 65
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 (ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ) การคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
01 พ.ค. 65
ประกาศ รฟม. เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า ทางเดินคนโดยสาร หรือทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้า กับอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น สำหรับปี 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุง)
24 เม.ย. 65
ประกาศ รฟม. เรื่อง การอนุญาตให้ปรับภูมิทัศน์บนพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563
10 มี.ค. 65
ประกาศ รฟม. เรื่อง ปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
01 มี.ค. 65
รฟม. ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์อาคารจอดแล้วจร
ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

บริการที่จอดรถ

อ่านเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MRTA PARKING

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด