ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อพื้นยางสังเคราะห์พร้อมติดตั้งเพื่อเพิ่มช่องทางวิ่งเดินออกกำลังกาย