ประกาศ รฟม. ที่ กบพ.อ. 5/2555 เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ปีงบประมาณ 2555-2557