ประกาศ รฟม. ที่ กบพ.อ. 5/2556 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาตกแต่งสวนหย่อม สนามหญ้า ต้นไม้ บ่อน้ำและทางเท้า บริเวณพื้นที่สำนักงาน รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2556-2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)