ประกาศ รฟม. เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกาณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557-2559 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)