ผลการค้นหา

Corporate Affairs
พบจำนวน 110 รายการ
รฟม. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566          นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR)  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairsอบรม CPRCPR Training
รฟม. จัดกิจกรรม Green Office Hero ประจำปี 2566 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม Green Office Hero ประจำปี 2566 นำพนักงานที่ได้รับคัดเลือกเป็น Green Office Hero เข้าอบรม และเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในองค์กร การอนุรักษ์พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการ Chula Zero Waste สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 และอบรมด้านการสร้างคุณค่าจากขยะภายในสำนักงาน โดย Wishulada..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsGreen Office Hero
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ สทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 2 ปี           นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 2 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ อาคาร KX Knowledge Exchange for Innovation โดยมีนายโชติชัย เจริญงาม..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566           พลโทพิเชษฐ คงศรี กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงาน รฟม. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกมาฉันภัตตาหารเช้า และรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsตักบาตรGiving Alms
รฟม. จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)           นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานโครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ       ขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้แก่พนักงาน รฟม. เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsCPR Trainingอบรม CPRคมนาคม 111 ปีMOT 111st
รฟม. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุเสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ           นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุเสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง บริษัท   ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครบรอบ 44 ปี เมื่อวันเสาร์ที่..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรม “ฉลอง 111 ปี คมนาคม นั่งรถไฟฟ้าสุขใจไปกับ รฟม.” นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรม “ฉลอง 111 ปี คมนาคม นั่งรถไฟฟ้าสุขใจไปกับ รฟม.” เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม โดยนำนักเรียนจำนวน 111 คน จากโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า รฟม. เข้าเยี่ยมชม และทดลองโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง  ลาดพร้าว - สำโรง..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ ซึ่งเป็นโรงเรียนตามเเนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsอบรมความปลอดภัยSafety Training
รฟม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก           นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 สำนักงาน รฟม. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsตักบาตรGiving Alms
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมการขนส่งทางราง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 4 ปี           นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 4 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคาร ณ ถลาง ขร. ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนกองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล และสวัสดิการบุคลากร ขร...... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน 2566           นางณฐมณ บุนนาค รองผู้ว่าการ (การเงิน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงาน รฟม. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกมาฉันภัตตาหารเช้า และรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู้บริหาร..... กิจกรรมองค์กรตักบาตรCorporate AffairsGiving Alms
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ สถาบันการบินพลเรือน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 62 ปี           นายภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักนิติกรรม เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 62 ปี เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ สบพ. ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนกองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล และสวัสดิการเพื่อนักศึกษาและบุคลากร สบพ...... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs