ผลการค้นหา

Corporate Affairs
พบจำนวน 113 รายการ
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ สคร. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 21 ปี           นายสุทัศน์ สิขเรศ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 21 ปี เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น จากแอปพลิเคชัน Tiktok ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ รฟม.”           นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น จากแอปพลิเคชัน Tiktok ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ รฟม.” เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 31 ปี (21 สิงหาคม 2566) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม...... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs31 ปี รฟม.31st MRTA
รฟม. จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 31 ปี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำคณะผู้บริหารร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาคารสำนักงาน รฟม. และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 31 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ รฟม. สำนักงานใหญ่ ซึ่ง..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs31 ปี รฟม.31st MRTA
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กปน. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 56 ปี           นางระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้า เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ การประปานครหลวง (กปน.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 56 ปี เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ กปน. สำนักงานใหญ่ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธิพระแม่ธรณี กปน. โดยมีนายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน...... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ปณท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 20 ปี และ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย           นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 20 ปี และ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ปณท สำนักงานใหญ่ ซึ่งในโอกาสนี้..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566           นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่..... Corporate AffairsThai Naional Flag Dayกิจกรรมองค์กร
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ขสมก. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 47 ปี           นายภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักนิติกรรม เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 47 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ขสมก. สำนักงานใหญ่ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับครู และนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 จำนวน 96 คน จากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต จ. นนทบุรี เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม จากสถานีกระทรวงสาธารณสุข ไปยังสถานีคลองบางไผ่ เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairsรับคณะ
รฟม. จัดกิจกรรม Now for the Future ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566           นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Now for the Future ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ณ บริเวณห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 และเผยแพร่ผลการทำโครงการทดลองด้านการจัดการขยะภายในอาคารสำนักงาน..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsโครงการสำนักงานสีเขียวMRTA Green Office
รฟม. รับมอบโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566           นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับมอบโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 จาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ ตลาดน้ำขวัญเรียม กรุงเทพฯ กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ธอส. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 70 ปี           นายณัฐภัทริ์ อุณหคงคา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 70 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ ธอส. สำนักงานใหญ่ โดยมีนายดนัย แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรม Eco Transportation           นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Eco Transportation ภายใต้โครงการสำนักงาน สีเขียว (Green Office) จัดขบวนรณรงค์ขอบคุณประชาชนที่ร่วมใช้รถไฟฟ้า MRT เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ บริเวณอาคารจอดแล้วจร สถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในวัน World Car Free Day วันที่ 22..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsMRTA Green Office