ผลการค้นหา

Corporate Affairs
พบจำนวน 110 รายการ
รฟม. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงคมนาคม            นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงคมนาคม ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม    กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครการชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. ผู้รับจ้าง..... กิจกรรรมองค์กรCorporate AffairsบริจาคโลหิตBlood Donation
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 21 ปี           นายทวิช พึ่งตน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 21 ปี เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ที่ทำการกรม ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ สภากาชาดไทย โดยมีนายธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ทช. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 21 ปี           นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 21 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ที่ทำการกรม ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ. 2566           นายสมคิด ลิลิตธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ. 2566 เมื่อวันจันทร์ 23 ตุลาคม 2566 ณ พระลานพระราชวังดุสิต กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566           นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 นำคณะผู้บริหาร รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมปลูกต้นกระถินเทพา จำนวน 50 ต้น ใกล้บริเวณประตู 5 รฟม. เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ซึ่ง รฟม. ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairsวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติNational Annual Tree Loving Day
รฟม. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” พ.ศ. 2566           นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ   พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” พ.ศ. 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ สนข. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 21 ปี           นายวัชรพล คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 21 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ อาคาร สนข. ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ กองทุนสวัสดิการ สนข. โดยมีนายปัญญา..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 133 ปี           นางสาวจิรนันท์ วรจักร ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 133 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ที่ทำการกรม ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง โดยมีนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ สคร. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 21 ปี           นายสุทัศน์ สิขเรศ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 21 ปี เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น จากแอปพลิเคชัน Tiktok ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ รฟม.”           นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น จากแอปพลิเคชัน Tiktok ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ รฟม.” เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 31 ปี (21 สิงหาคม 2566) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม...... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs31 ปี รฟม.31st MRTA
รฟม. จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 31 ปี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำคณะผู้บริหารร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาคารสำนักงาน รฟม. และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 31 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ รฟม. สำนักงานใหญ่ ซึ่ง..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs31 ปี รฟม.31st MRTA