สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557