สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนมกราคม 2557