สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนตุลาคม 2556