สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556 ประจำเดือนกรกฎาคม 2556