ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน และตู้เอกสาร พร้อมติดตั้งภายในพื้นที่ชั้น 2 อาคาร 2 รฟม.)