จัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง ที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อก่อสร้างลานจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) การต่อขยายแนวเส้นทางรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ไปยังถนนสุวินทวงศ์และการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างสถานีตลาดมีนบุรี(ถนนสีหบุรานุกิจ) กับถนนสุวิทวงศ์ โดยวิธีตกลง