รฟม. เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยวิศวกรรมเมืองและระบบขนส่งมวลชน” ในการแถลงข่าวงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567

preview image
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมการแถลงข่าวงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Driving Sustainability Responsiveness” หรือ “การขับเคลื่อนวิศวกรรม เพื่อตอบรับความยั่งยืน” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ นายวิทยา พันธุ์มงคล ยังร่วมเสวนาในหัวข้อ “ขับเคลื่อนความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยวิศวกรรมเมืองและระบบขนส่งมวลชน” โดยกล่าวถึง ความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมระบบรางของ รฟม. รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านวิศวกรรมของประเทศ ผ่านองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ รฟม. ได้รับจากการดำเนินงานมานานกว่า 3 ทศวรรษ เพื่อต่อยอด
องค์ความรู้ให้แก่วิศวกรรุ่นใหม่ และผู้ที่อยู่ในแวดวงวิศวกรรม พร้อมทั้งอัปเดตความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ของ รฟม. ทั้งนี้ ภายในงาน รฟม. ยังได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี จากทั้งภาครัฐและเอกชน

สำหรับงานวิศวกรรมเเห่งชาติ 2567 (International Engineering Expo 2024) จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์ โดยภายในงานนอกจากการแสดงเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมแล้วนั้น ยังมีการสัมมนาวิชาการกว่า 72 หัวข้อ เเละ รฟม. จะได้ร่วมออกบูธนิทรรศการโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. อีกด้วย
preview image
preview image
preview image
preview image