รฟม. กำชับผู้รับสัมปทานหาแนวทางป้องกัน หลังเกิดเหตุประตูบางส่วนของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู เปิดที่สถานีลาดปลาเค้า (PK 18)

preview image
รฟม. กำชับผู้รับสัมปทานหาแนวทางป้องกัน หลังเกิดเหตุประตูบางส่วนของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู เปิดที่สถานีลาดปลาเค้า (PK 18)

จากกรณี เกิดเหตุประตูบางส่วน ของขบวนรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู เปิดที่สถานีลาดปลาเค้า (PK18) เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งในเวลาต่อมา บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทาน ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมีกระเป๋าผู้โดยสารถูกประตูรถไฟฟ้าหนีบติดอยู่ด้านนอกขบวนรถ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำรถไฟฟ้า ได้ประสานแจ้งห้องศูนย์ควบคุมการเดินรถ เพื่อนำกระเป๋าที่ติดอยู่ออก แต่ด้วยการสื่อสารที่เข้าใจคลาดเคลื่อน ระหว่างเจ้าหน้าที่ประจำรถไฟฟ้ากับห้องศูนย์ควบคุมการเดินรถ จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น 

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร รฟม. ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้แจ้งกำชับให้ผู้รับสัมปทาน ทบทวนการปฏิบัติงานต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้มีความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้โดยสาร และมิให้ดำเนินการใดๆ ที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้โดยสารเป็นอันขาด โดย รฟม ขอสงวนสิทธิพิจารณาดำเนินการตามบทลงโทษในสัญญาโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีก และเพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นคืนจากประชาชนผู้ใช้บริการ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044