รฟม. เตรียมพร้อมรับมือหน้าฝน กำชับผู้รับจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำ ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

preview image
รฟม. เตรียมพร้อมรับมือหน้าฝน กำชับผู้รับจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำ ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) กำชับผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกสัญญา ให้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ บ่อพัก และลำรางตามแนวสายทางของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันเศษวัสดุอุดตันในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนี้ โดยเริ่มจากถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และตลอดแนวถนนสุขสวัสดิ์ จนถึงบริเวณครุใน พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำให้มีการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดน้ำท่วมขังได้ง่าย ควบคู่กับการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วย เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image