กระบวนงานการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทาง

preview image

🔵ศูนย์ราชการสะดวก (ศรส.) ขอประชาสัมพันธ์กระบวนงาน (ย่อย) และ 4 ขั้นตอนสู่บริการรับเรื่องร้องเรียน ✨รับเรื่อง – ตรวจสอบ – แก้ไข – รายงานผล โดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานรวมถึงมีช่องทางต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ รฟม. ✅ตามมาตรฐาน SLA ทุกขั้นตอน ด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 🟣ทั้งนี้คุณสามารถแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ของ รฟม. ได้ที่ https://shorturl.at/xFPe3 #MCCC #ศูนย์ราชการสะดวกรฟม. #ศรส.รฟม. #GECC #GECCMrta