รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และ สายสีม่วง ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับผู้มาร่วมพิธี “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 4 (หนกลาง) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

preview image
รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และ สายสีม่วง ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับผู้มาร่วมพิธี “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 4 (หนกลาง) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีความสนใจเข้าร่วมพิธี “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 4 (หนกลาง) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย รฟม. ได้ร่วมกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เดินทางไปและกลับจากสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ทางเข้า-ออกที่ 3) ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. เพื่อเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว 

โดยท่านผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเข้าร่วมพิธีฯ สามารถแสดงตนได้ที่ห้องออกบัตรโดยสาร ณ สถานีต้นทาง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพื่อรับคูปอง/ตั๋วกิจกรรมพิเศษ 1 ใบต่อ 1 ท่าน ใช้เดินทางฟรี ไปยังสถานีปลายทางที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีฯ ท่านสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เดินทางกลับได้ โดยแสดงตนที่ห้องออกบัตรโดยสาร ณ สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในเวลา 18.00 น. เพื่อรับคูปอง/ตั๋วกิจกรรมพิเศษ 1 ใบต่อ 1 ท่าน ใช้เดินทางฟรี ไปยังสถานีปลายทาง นอกจากนี้ รฟม. ยังมอบส่วนลดค่าบริการจอดรถให้แก่ผู้นำรถมาจอด ณ อาคารและลานจอดรถของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน เพื่อใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เดินทางต่อไปเข้าร่วมพิธีฯ โดยท่านสามารถขอรับคูปองเพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าบริการจอดรถได้ที่ สถานีที่จอดรถ หรือ สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมกับการขอรับคูปองเดินทางขากลับ  

สำหรับพิธี “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 4 (หนกลาง) ในช่วงเช้า มีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงพระธรรมเทศนาโดยนักเทศน์ ทุนเล่าเรียนหลวง การแสดงพระธรรมเทศนา (เทศน์สองธรรมาสน์) และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จากนั้นในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมประกอบด้วย การเจริญพระพุทธมนต์ และการแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมพิธีฯ ได้ โดยบุคคลทั่วไป โปรดแต่งกายด้วย ชุดสุภาพโทนสีเหลืองหรือชุดปฏิบัติธรรม สำหรับข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบปกติกากีคอพับ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
preview image
preview image
preview image
preview image