รฟม. ให้การต้อนรับกรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) รุดหน้ากว่า 33.82%

preview image
รฟม. ให้การต้อนรับกรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) รุดหน้ากว่า 33.82%
  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายวัชรพล คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2  ในฐานะรองผู้อำนวยการโครงการส่วนที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ให้การต้อนรับ นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) พร้อมคณะผู้บริหาร ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ณ สิ้นพฤษภาคม 2567 มีความคืบหน้ากว่า 33.82% 

โดยคณะฯ ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ทั้งนี้ ในภาพรวมของงาน อยู่ระหว่างการดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค และดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานี งานขุดเจาะอุโมงค์ งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดิน และการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า การก่อสร้างกำแพงกันดิน เสาเข็ม โครงสร้างทางวิ่ง การปรับพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างอาคารจอดรถไฟฟ้า และการเตรียมงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานระบบราง จากนั้นคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างตลอดแนวสายทาง โดยเริ่มต้นที่บริเวณจุดก่อสร้างอุโมงค์ (Cut & Cover) ในพื้นที่กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จากนั้นเดินทางต่อไปยังพื้นที่ก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สถานีสามยอด สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และสิ้นสุดที่สถานีพระประแดง ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ขร. ได้เน้นย้ำให้โครงการฯ ดำเนินงานก่อสร้างโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งการบริหารจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ โดยเฉพาะในจุดที่มีการจราจรคับคั่ง โดยขอให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจรแก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านพื้นที่ก่อสร้าง 

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.63 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี โดยเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 14.29 กิโลเมตร มีสถานีใต้ดิน 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 9.34 กิโลเมตร มีสถานียกระดับ 7 สถานี สำหรับแนวเส้นทางจะเริ่มต้นจากสถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) นอกจากนี้ ยังมีสถานีที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ของ รฟม. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ ได้แก่ สถานีสามยอดที่เชื่อมต่อกับ MRT สายสีน้ำเงิน และสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งในอนาคตจะเชื่อมต่อกับสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตามแผนงานคาดว่าจะเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ได้ ภายในปี 2571

โดยท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com เฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image