รฟม.ขอเชิญร่วมส่งไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้โจทย์ “เราจะพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน ด้วยรถไฟฟ้า MRT โดยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่คานึงถึง สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างไร”

preview image
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม “MRTA Innovation Camp 2024” โดยขอเชิญชวนนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทีมละ 4 คน ร่วมส่งไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้โจทย์ “เราจะพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน ด้วยรถไฟฟ้า MRT โดยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่คานึงถึง สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างไร”
พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท !!
คุณสมบัติผู้สมัคร
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- เปิดรับสมัครแบบทีม 4 คน
กิจกรรมที่จะได้เข้าร่วม
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะได้เรียนรู้กระบวนการ Design Thinking
- Inspiration Talk สุดพิเศษ ในหัวข้อ "Unlocking Insightful Social and Environmental Innovation: The Journey from Challenge to Innovation"
- กิจกรรม Pitching Day หรือกิจกรรมการนาเสนอผลงาน
สามารถอ่านรายละเอียดโครงการทั้งหมดได้ที่นี่
https://bit.ly/MRTAprograminfo
ดาวน์โหลด ตัวอย่าง Template การนาเสนอผลงานได้ที่นี่
https://drive.google.com/drive/folders/1p1uNFHvzHwOKIzcWaaVS-EAnIuzh6zVl?usp=drive_link
แสกน QR code หรือคลิกลิงก์
https://forms.gle/6Yd8W9Vd2xZME7HR7
รับสมัครถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567
ประกาศผลผู้เข้ารอบวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง Website & Facebook การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Facebook RISE
preview image