รฟม. โชว์โครงข่ายระบบรถไฟฟ้ามหานคร พร้อมอัพเดทข้อมูล MRTA Project ในงาน Asia Pacific Rail 2024

preview image
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้เข้าร่วมงาน Asia Pacific Rail 2024 - งานจัดแสดงสินค้าและงานประชุมวิชาการด้านระบบรางในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงการให้บริการและการดำเนินการด้านระบบรางในรูปแบบดิจิทัล โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร หน่วยงานระบบราง ผู้ประกอบการเดินรถไฟ ผู้รับเหมา ตลอดจนผู้ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชั่นในอุตสาหกรรมระบบรางทั่วโลก 
ในโอกาสนี้ รฟม. ยังได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ PROJECT UPDATE : MRTA Project Updates and Operation Trends โดย คุณระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้า และคุณณัฐภัทริ์ อุณหคงคา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งได้กล่าวถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้า และการดำเนินงานด้านระบบปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าของ รฟม. พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการให้ข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image