รฟม. ลุยตรวจการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตลอดแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

preview image
รฟม. ลุยตรวจการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตลอดแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืน การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ โดยเริ่มตั้งแต่จุดก่อสร้าง Cut & Cover บริเวณถนนทหาร และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานี ตลอดแนวถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย ถนนจักรเพชร ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน รวมถึงตลอดแนวก่อสร้าง โครงสร้างทางวิ่งหลัก บนถนนสุขสวัสดิ์ จนไปสิ้นสุดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงจอดรถไฟฟ้า บริเวณด้านข้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ 3 ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืน ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เช่น การปิดคลุมกองดิน กองทราย และเศษวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้าย การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การติดตั้งรั้วทึบสูง 2 เมตรตามแนวพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ไฟกระพริบและไฟส่องสว่าง เป็นต้น นอกจากนี้ รฟม. ยังกำชับให้ผู้รับจ้างเก็บขยะมูลฝอย ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง และจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนดินและเศษวัสดุจากการก่อสร้างไปอุดตันท่อระบายน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน รวมถึงให้มีการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราวทดแทนทางเดินเท้าเดิม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการฯ คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในระหว่างที่มีการก่อสร้างอีกด้วย
โดยท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image