รฟม. กำชับผู้รับจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน

preview image
รฟม. กำชับผู้รับจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) กำชับผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกสัญญา ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ บ่อพัก และลำรางตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันเศษวัสดุอุดตันในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และตลอดแนวถนนสุขสวัสดิ์ จนถึงบริเวณครุใน 

พร้อมกันนี้ รฟม. ได้เน้นย้ำให้โครงการฯ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายในช่วงฤดูฝน ควบคู่กับการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ 

โดยท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044
preview image
preview image
preview image
preview image