คปอ.รฟม. ลงพื้นที่สายสีชมพูส่วนต่อขยายฯตรวจเข้มความปลอดภัยในงานก่อสร้างฯ ณ สถานีอิมแพ็คเมืองทองธานี

preview image
คปอ.รฟม. ลงพื้นที่สายสีชมพูส่วนต่อขยายฯ
ตรวจเข้มความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.รฟม.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีอิมแพ็คเมืองทองธานี (MT01) โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คปอ.รฟม. ได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาทิ การติดตั้งไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณเตือน ป้ายเตือนต่างๆ การติดตั้งแนวเขตห้ามเข้าพร้อมราวกันตก บันไดขึ้น - ลงพื้นต่างระดับ และถังดับเพลิง ให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง รวมถึงการติดตั้ง Safety Net เพื่อป้องกันเศษวัสดุและเศษฝุ่นละอองจากการก่อสร้างในที่สูง เพื่อความปลอดภัยโดยรอบบริเวณและบุคคลภายนอกที่สัญจรผ่าน
นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานหมั่นตรวจสอบความแข็งแรงของนั่งร้าน และการยึดติดอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความมั่นคงแน่นหนา รวมทั้งจัดเก็บวัสดุต่างๆ ให้เป็นระเบียบและอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident”

ทั้งนี้ สามารถติดตามสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และ Line : @MRTPinkLine และ FB :โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044
preview image
preview image
preview image
preview image