ลุยตรวจต่อเนื่อง รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางคืน (Night Audit)

preview image

ลุยตรวจต่อเนื่อง รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางคืน (Night Audit)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางคืน (Night Audit) โดยลงตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีศรีย่าน ถึง สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จากนั้นเดินทางต่อไปยังพื้นที่ก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ ช่วงระหว่างสถานีราษฎร์บูรณะ ถึง สถานีแยกประชาอุทิศ ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ สปอ. ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ การยึดติดป้ายเตือนให้มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการปิดคลุมกองวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วให้เรียบร้อย และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและมาตรฐานการทำงานบนที่สูง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident”

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

preview image
preview image
preview image