สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ใช้ LineOA :@mrtacontactcenter

preview image

น้องทันใจขออวยพรให้ทุกท่าน ประสบกับความสุข ความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง และเดินทางปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ 2567 ครับ

สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ใช้ LineOA :@mrtacontactcenter ช่องทางออนไลน์ที่ง่ายและสะดวกในการร้องเรียน ติดตามเรื่อง และสอบถามข้อมูล

#MCCC #ศูนย์ราชการสะดวกรฟม. #ITA2024

วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2566-2570) ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน