รฟม. เดินหน้าตรวจเข้มความปลอดภัยการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี

preview image
รฟม. เดินหน้าตรวจเข้มความปลอดภัยการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.รฟม.) นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย 
ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี บริเวณสถานีอิมแพ็คเมืองทองธานี (MT01) และสถานีทะเลสาบเมืองทองธานี (MT02) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้างตามมาตรการด้านความปลอดภัย โดยตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ การติดตั้งไฟส่องสว่างและไฟเตือน และการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างรัดกุม ตรวจสอบสภาพราวกันตกให้มีความแข็งแรงปลอดภัย รวมถึงการปิดคลุมและจัดเก็บอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่น ทั้งนี้ รฟม. ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมากที่สุด
ทั้งนี้ สามารถติดตามสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และ Line : @MRTPinkLine และ FB :โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044
preview image
preview image
preview image