ขั้นตอนและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

preview image
ศูนย์ราชการสะดวก รฟม. ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ทุกขั้นตอนจะมีกรอบระยะเวลากำหนด ทั้งนี้ การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนของ รฟม. อยู่ภายใต้แนวคิด “รับเรื่องร้องเรียน จัดเตรียมแก้ไข ประพฤติโปร่งใส ด้วยใจบริการ"
--------------------------
วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2566-2570)
ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน