ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถประจำตำแหน่งและรถส่วนกลาง รฟม. จำนวน 6 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566 (ระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)