ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์กู้ภัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)