ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)