ประกาศประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารและลานจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ประจำปีงบประมาณ 2568 – 2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)