ประกาศประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 – 2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)