ประกาศประกวดราคาจ้างสำรวจภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าและภายในสำนักงาน รฟม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)