สัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ และควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 2 (Project Management and Construction Supervision Consultant 2 : PMCSC2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)