สัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ และควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 (Project Management and Construction Supervision Consultant 1 : PMCSC1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)