สัญญาเลขที่ ช.43/2565 สัญญาเช่ารถประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2570