สัญญาเลขที่ จ(ข)46/2565 สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (รวมอะไหล่สิ้นเปลือง) บริเวณอาคารจอดรถ สถานีรถไฟฟ้าแยก คปอ. และสถานีรถไฟฟ้าคูคต โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2566 (ระยะเวลา 16 เดือน)