สัญญาเลขที่ จ.2567/839 สัญญาจ้างสำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. และความพึงพอใจของประชาชน ต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2567