ใบสั่งจ้างเลขที่ กพท.จ.14/2566 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม รวมถึงพื้นที่อาคารสำนักงาน รฟม.