สัญญาเลขที่ จ(ข)6/2566 สัญญาจ้างเหมาบริการงานพยาบาลประจำห้องพยาบาล รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2568