ประกาศ รฟม. เรื่อง เชิญชวนบริษัทที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง