ประกาศ รฟม. ที่ กบพ.จพ. 8/2555 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ติดตั้งภายในตู้เก็บเงินค่าบริการจอดรถ จำนวน 11 เครื่อง