ประกาศ รฟม. ที่ กบพ.จพ. 11/2555 เรื่อง สอบราคาจ้างบริการตัดชุดเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานกู้ภัย