ประกาศ รฟม. ที่ กบพ.จพ. 18/2555 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมและบันไดทางเดินเชื่อมต่อบริการด้านหน้าอาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย