ประกาศ รฟม. เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมและบันไดทางเดินเชื่อมต่อบริการด้านหน้าอาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย