ประกาศ รฟม. ที่ กบพ.จพ. 2/2556 รฟม. เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน (Cover Walkway) บริเวญอาคาร 1